PetroManager MP

 

Oprogramowanie do obsługi Sond Pomiarowych i Czujników Wycieku.

Specjalne oprogramowanie do zarządzania systemami kontrolno - pomiarowymi
dla nowoczesnej stacji paliw.
 Prezentowane oprogramowanie do obsługi sond pomiarowych i czujników wycieku, to aplikacja napisana jako tzw. usługa. Jest to program działający niejawnie (nawet przy całkowicie czystym pulpicie), w sposób automatyczny. Program wykonuje swoje zadania bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Zapewnia to nieprzerwane działanie i bezpieczeństwo danych.

 

petromanager - podgląd stacji

 

 

Kolejnym ważnym elementem oprogramowania jest zastosowanie tzw. podpisu cyfrowego:
Dane opisujące geometrię zbiornika, tj. tabela litrażowania, wartości offsetu oraz metoda interpolacji danych zabezpieczone są generowanym po każdej zmianie podpisem cyfrowym. Liczonym wg algorytmu MD5, którego wartość zostaje wyświetlona po zamknięciu okna, poniżej przycisku "GEOMETRIA ZBIORNIKA".

 

 

Dane o konfiguracji zbiornika, wraz z wyliczonym podpisem cyfrowym, można po zakończeniu konfiguracji wydrukować naciskając przycisk "Raport konfiguracji". W ten sposób zagwarantowana zostaje wiarygodność danych, wprowadzonych podczas konfigurowania programu. Jest to bardzo istotne przy współpracy z sondami działającymi bez udziału centralki. Zarówno dla urzędnika Okręgowego Urzędu Miar (podczas litrażowania), a także dla serwisu i właściciela stacji paliw.

Oprogramowanie do obsługi sond pomiarowych i czujników wycieku zostało zaprojektowane do współpracy z wszystkimi typami centralek marki Veeder-Root, PetroVent (obsługa sond i czujników) jak i bezpośrednio z sondami i czujnikami marki DIGIMAG.
 
petromanager

Standardowo rejestrowane są:
 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i alarmy - niskiego i wysokiego poziomu produktu,
 • ostrzeżenia o pojawieniu się wody,
 • dostawy.
 • alarmy wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej,
 
 
 
Wszystkie zarejestrowania można wydrukować w formie raportów, a także przedstawić w formie graficznej (wykresy). Aplikacja przystosowana jest do pracy sieciowej (na wielu stanowiskach komputerowych równocześnie).
 
petromanager stacje paliw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Opcjonalnym rozwinięciem oprogramowania PetroManager MP jest PetroManager MP-NET czyli:
ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET

TELEMETRIA

 
 
Jeżeli posiadacie Państwo już system kontrolno-pomiarowy (sondy pomiarowe), a chcielibyście w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca monitorować Wasze paliwo znajdujące się w zbiornikach magazynowanych, to mamy dla Was System PetroManager MP-NET.
System umożliwia zdalne, poprzez Internet zarządzanie paliwem, oferując wgląd w pracę systemu kontrolno-pomiarowego. W tym zdalną kontrolę dostaw, aktualnych stanów i rozchodu paliw.
PetroManager MP-NET składa się z modułu lokalnego MP (instalowanego na stacji paliw na udostępnionym lub dostarczonym komputerze) oraz modułu internetowego w postaci serwera www NetSerwer.
Użytkownik logując się w Systemie poprzez stronę WWW otrzymuje dostęp do zebranych informacji (w formie tabel, wykresów, wydruków lub eksportu do Excela). Umożliwia to administrowanie systemem jako całością, czyli jedną lub siecią stacji paliw. Przy czym moduły lokalne MP są w pełni autonomiczne i zapewniają funkcjonowanie monitoringu zbiorników paliw niezależnie od komunikacji z NetSerwerem.
 
automatyka stacji paliw
 
 
Aplikacja webowa NetSerwer pracuje nieprzerwanie na serwerze www, do której dostęp możliwy jest z dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową.
 
Do najważniejszych cech systemu należy zaliczyć:
 • konstrukcja sieciowa – obsługa wielu modułów lokalnych (stacji / zbiorników),
 • wykorzystanie internetu jako platformy programowej oraz kanału transmisji danych,
 • wielopoziomowy dostęp do programu zależny od uprawnień,
 • ciągły monitoring i rejestracja stanów paliwa w zbiornikach magazynowych,
 • automatyczne wykrywanie i rejestracja dostaw paliwa do zbiorników magazynowych,
 • obliczanie rozbieżności pomiędzy danymi z dokumentu dostawy, a faktycznie dostarczonym paliwem w litrach (l) i procentach (%),
 • zbiorcze graficzne zobrazowanie stanu zapasów na poszczególnych stacjach paliw / zbiornikach,
 • zbiorczą szybką informację o gospodarce paliwowej na poszczególnych stacjach,
 • wydruk aktualnych stanów paliwa w zbiornikach magazynowych lub stanów za wybrany okres,
 • wydruk zarejestrowanych dostaw paliwa do zbiorników magazynowych za wybrany okres
 • rejestracja i wizualizacja stanów alarmowych,petroconsulting
 • prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15°C
 • eksport raportów do programu Excel
 
System oparty o sondy DIGIMAG, PetroVend lub Veeder-Root rejestruje:
 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i alarmy,
 • dostawy.
 
 
Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager MP-NET
 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze,
 • pełna kontrola nad magazynowanymi paliwami,
  tankomaty stacji paliw
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca, nawet przez komórkę,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,
 
 
 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon System DIGIMAG pomiar poziomu w zbiornikach - Petromanager MP684.37 KB