PetroManager MP-NET

Numer produktu: 002
Cena (netto): 1 200,00 zł
Ilość:
 

 

Oprogramowanie webowe

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW,

TELEMETRIA

 

Jeżeli posiadacie Państwo już dowolny system kontrolno-pomiarowy (sondy pomiarowe) i chcielibyście w dogodnym czasie i z dowolnego miejsca monitorować Wasze paliwo znajdujące się w zbiornikach magazynowanych, to mamy dla Was System PetroManager MP-NET.

System nadzoru o ogromnym potencjale oparty jest o platformę internetową i działa podobnie do bankowości internetowej, gdzie zamiast pieniędzmi zarządza się paliwem.

System umożliwia zdalne, poprzez Internet zarządzanie dowolnym systemem kontroli poziomu paliw, oferując wgląd w aktualne dane o stanie paliw, temperaturze, poziomie wody oraz zdalną kontrolę dostaw i rozchodu paliw.

 

PetroManager MP-NET składa się z modułu lokalnego MP (instalowanego na stacji paliw na udostępnionym lub dostarczonym komputerze) oraz modułu internetowego w postaci serwera www NETSerwer.

 

Użytkownik logując się w Systemie poprzez stronę WWW otrzymuje dostęp do zebranych informacji (w formie tabel, wykresów, wydruków lub eksportu do Excela) umożliwia to administrowanie systemem jako całością, czyli jedną lub siecią stacji paliw. Przy czym moduły lokalne MP są w pełni autonomiczne i zapewniają funkcjonowanie monitoringu zbiorników paliw niezależnie od komunikacji z NetSerwerem.

petromanager

 

Moduł lokalny prowadzi ciągłą kontrolę pracy stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Automatycznie wykrywa dostawy i określa ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a także wykrywa i sygnalizuje ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane cyklicznie wysyłane są do NetSerwer'a.

 

PetroManager MP-NET współpracuje z najbardziej popularnymi systemami monitoringu zbiorników w Polsce:

DIGIMAG, PetroVend i Veeder-Root.

 

petromanager

 
 
 
 
 

Aplikacja webowa NetSerwer pracuje nieprzerwanie na serwerze www, do której dostęp możliwy jest z dowolnego komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu z przeglądarką internetową.

 

 

 

Do najważniejszych cech systemu należy zaliczyć:  
 
 • konstrukcja sieciowa – obsługa wielu modułów lokalnych (stacji / zbiorników),
 • wykorzystanie internetu jako platformy programowej oraz kanału transmisji danych,
 • wielopoziomowy dostęp do programu zależny od uprawnień,
 • ciągły monitoring i rejestracja stanów paliwa w zbiornikach magazynowych,
 • automatyczne wykrywanie i rejestracja dostaw paliwa do zbiorników magazynowych,
 • obliczanie rozbieżności pomiędzy danymi z dokumentu dostawy, a faktycznie dostarczonym paliwem w litrach (l) i procentach (%),
 • zbiorcze graficzne zobrazowanie stanu zapasów na poszczególnych stacjach paliw / zbiornikach,
 • zbiorczą szybką informację o gospodarce paliwowej na poszczególnych stacjach,
 • wydruk aktualnych stanów paliwa w zbiornikach magazynowych lub stanów za wybrany okres,
 • wydruk zarejestrowanych dostaw paliwa do zbiorników magazynowych za wybrany okres
 • rejestracja i wizualizacja stanów alarmowych,
 • prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15°C,
 • eksport raportów do programu Excel
 
 
System oparty o sondy DIGIMAG, PetroVend lub Veeder-Root rejestruje:
 
 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i alarmy,
 • dostawy.
 
 
Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager MP-NET
 
 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze,
 • pełna kontrola nad magazynowanymi paliwami,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca, nawet przez komórkę,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,
 
petromanager
 
 
Wykres zmian stanu i temperatury paliwa w zbiorniku w zadanym okresie.

 

petromanager mp-net

 

PetroManager MP-NET zarządzanie paliwem online z poziomu przeglądarki www.

W chwili obecnej PetroManager MP-NET jest doskonałym uzupełnieniem istniejącego monitoringu zbiorników, pozwalającym zdalnie zarządzać każdą stacją paliw.


Jeżeli jednak nie posiadacie Państwo jeszcze systemu kontrolno-pomiarowego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na: SONDY POMIAROWE

ZałącznikWielkość
PDF icon Zdalne zarządzanie dowolnym systemem kontroli poziomu 579.43 KB