Sondy Petro Vend

Zintegrowane systemy monitoringu zbiorników Petro Vend (OPW)

Jest to system który łączy wszystkie funkcje z zakresu monitoringu, kontroli szczelności oraz zarządzania paliwami na stacji paliw. Dzięki graficznemu przedstawieniu podstawowych funkcji na ekranie centralki obsługa systemy jest bardzo prosta.

Funkcje systemu:

 • możliwość zarządzania do 128 sond i czujników,
 • programowanie stanów alarmowych (przepełnienie zbiorników, niskich stanów paliwa w zbiornikach),
 • wykrycie przez czujniki w polu zbiornikowym cieczy ropopochodnych,
 • automatyczne litrażowanie zbiorników,
 • autobilansowanie obrotu paliwami,
 • dynamiczna kontrola szczelności instalacji paliwowej,
 •  
 • drukowanie raportów i zmian stanu alarmów.

Rozróżniamy trzy podstawowe typy systemu:

 • SiteSentinel 1, który pozwala na obsługę sond pomiarowych typ 924 Level 1, oraz szeregu czujników nadzoru szczelności instalacji paliwowej: czujniki paliw płynnych, oparów, wód gruntowych, itp. Takie oprzyrządowanie pozwala na alarmowanie użytkownika o wszelkich zaprogramowanych stanach alarmowych. System alarmuje o przepełnieniach zbiorników, niskim poziomie paliw, pojawieniu się wody w zbiornikach, wysokich stanach czujników w polu zbiorników. System współpracuje z systemami zarządzania stacja paliw.
 • Site Sentinal 2, posiada wszystkie funkcje które obejmuje SiteSentinal 1 i dodatkowo pozwala na automatyczne litrażowanie zbiornika, autobilansowanie obrotu paliwami oraz dynamiczną kontrolę szczelności całej instalacji (funkcja autokalibracji i autokonsyliacji).
 
 • Site Sentinal 3, jest zaprojektowany w taki sposób, aby realizować funkcje systemu SiteSentinel 2, wykorzystując komputer PC znajdujący się na stacji paliw. Pozwala to na ograniczenie pewnych kosztów (centralki) bez rezygnacji z jakichkolwiek funkcji systemu.