UCM - Universal Calculator Module

Numer produktu: 035
Cena (netto): 1 890,00 zł
Ilość:
 

 

UCM (Universal Calculator Module) w uproszczeniu „moduł zliczający impulsy” lub „licznik programowalny” to pełnoprawne elektroniczne liczydło dla przepływomierzy paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych, wyposażonych w impulsator z wyjściem zwieranym do masy (kontaktronowy, halotronowy lub z przesunięciem fazy - kwadraturowy);

 

universal calculator module


UCM obsługuje:

  • czujnik podniesienia pistoletu,

  • steruje elektrozaworem,

  • silnikiem pompy,

  • przelicza zliczone impulsy na objętość paliwa (wg określonego współczynnika µl/impuls

  • posiada także wbudowany wewnętrzny totalizer/sumator.


 

Zebrane i przetworzone dane może przetransmitować do dalszej obróbki w dwóch standardach RS-232 lub RS-485 albo wyświetlić je bezpośredniego na zewnętrznym wyświetlaczu.


Do przeliczeń wykorzystywany jest indywidualny dla każdego przepływomierza współczynnik objętość/impuls ustalany z dokładnością do 0,000001 litra. Umożliwia to niezwykle precyzyjne określenie dawki przypadającej na pojedynczy impuls przepływomierza.

 

Ta cecha decyduje o uniwersalności układu, pozwala bowiem na jego stosowanie w przypadku zdecydowanej większości przepływomierzy, od bardzo precyzyjnych o małych przepływach, do dużych wysokowydajnych o przepływach rzędu kilku tysięcy litrów na minutę (np. nalewaki do paliw).

UCM pozwala odczytywać i sterować przepływomierzami do innych mediów niż paliwa, a także innych wielkości niż objętość !!!

Napięcie zasilania [V] - 10 .. 30 DC

 

Uwaga: Dokładność pomiaru, uzależniona jest od precyzji pomiaru przepływomierza oraz od temperatury mierzonego czynnika.

 


Oferujemy - Oprogramowanie dla zakładowych Stacji Paliw. Prezentujemy rodzinę PetroManager naszej produkcji, a w niej: Automat do tankowania wraz z pakietem oprogramowania zarządzająco-analitycznego (następca Systemu SAW-100), sterownik dystrybutorów paliw, oprogramowanie dla sond pomiarowych i czujników, program kasowy dla stacji paliw współpracujący z najpopularniejszym na rynku pakietem programów Symfonia. Systemy automatycznej dystrybucji paliw, Obsługa nalewaków paliw różnych typów. Automat do tankowania wprost z cysterny. Automat zabudowany w dystrybutorze paliwa. Sterowanie pylonami cenowymi. Automat z dystrybutorem paliwa, serwis stacji paliw tj. montaż i naprawa dystrybutorów paliw, ciśnieniowe próby szczelności zbiorników i rurociągów, legalizcję zbiorników i dystrybutorów. Najnowszym rozwiązaniem naszej firmy jest PaliwoMAT PnK - Samoobsługowa Stacja Paliw - Paliwo Na Kartę. PaliwoMAT PnK to terminal i oprogramowanie umożliwiające detaliczną bezobsługową sprzedaż paliw przy użyciu kart prepaid - PnK Paliwo na Kartę. Zastosowanie PaliwoMAT umożliwia uzyskanie najlepszych wyników ekonomicznych w oparciu o istniejącą stację paliw. Dzięki naszym rozwiązaniom całkowicie eliminujemy konieczność utrzymywania obsługi stacji paliw, eliminujemy konieczność ponoszenia kosztów związanych z obsługą kart płatniczych i eliminujemy konieczność ponoszenia kosztów związanych z obsługą gotówki na stacji paliw. Dzięki naszym rozwiązaniom powstaje w pełni Samoobsługowa Stacja Paliw przy minimalnych nakładach finansowych. Karty typu closed-loop (czyli akceptowane w zamkniętej sieci wydawcy) mogą być atrakcyjnym narzędziem służącym zwiększeniu dochodów i redukcji kosztów związanych z procesem płatności na każdej stacji paliw. Ponadto oferujemy: dystrybutory paliw takie jak Petrotec, Tokheim, ZAP, MM Petro solo, Europump, ADAST, Adamov, Wayne Dresser, Nuovo Pignone, Gilbarco, Petrolmeccanica, PIUSI, pompy do paliw, pompa do LPG, sterowniki dystrybutorów: PetroManager SD, Petromatic, Logitron, DOMS PSS 5000, ASPO PCC S-1, PLS, PV 3500, ASPO PCC S-8, sondy pomiarowe: DIGIMAG, Vedeer Root TLS-2, TLS-300, TLS-350, PetroVend SiteSentinel, Arcon, Keller, zbiorniki paliw: zbiorniki podziemne jednopłaszczowe dwupłaszczowe, zbiorniki naziemne jednopłaszczowe dwupłaszczowe, stacje kontenerowe, stacje abc, studzienki nazbiornikowe, włazy najazdowe, zbiorniki plastikowe z dystrybutorami TITAN, FUELMASTER, mini stacje paliw, tanie dystrybutory paliw, zbiorniki z dystrybutorem dla rolnictwa, pompy do paliw, Modernizacja stacji paliw tj. modernizacja zbiorników na dwupłaszczowe, laminowanie zbiorników, tanksystem, dwupłaszcz, petro-płaszcz kujawski, wkład foliowy, litrażowanie, UDT, GUM, monitoring wskaźnik przecieków, Systemy rurowe, rejestrator zdarzeń, wiaty, pylony cenowe reklamowe, sonda w baku, pomiar paliwa, system kasowo-magazynowy, system kasowo-zarządzający, POS, BOS, program na stacje paliw, sterowanie dystrybutorami, sterownik dystrybutora, Systemy automatycznej dystrybucji paliw, wyposażenie stacji paliw, bezobsługowa stacja paliw, automat do tankowania na karty, automatyka tankowania, automatyka stacji paliw, bezobsługowe wydawanie paliwa, obsługa stacji paliw, system obsługi stacji paliw, dystrybutory paliw, dystrybutory do paliwa, Systemy dla stacji paliw, dystrybutory, nalewaki, dystrybucja paliw, stacje lpg, benzomat, tankomat, tankterminal, przeciwdziałanie kradzieży paliwa, stacja tankowania gazu, sprzedaż lpg, programy do sprzedaży paliwa, zarządzanie stacją paliw, czytnik kart, automatyczna stacja paliw, bezobsługowa stacja benzynowa, cysterna, programy dla stacji benzynowych, elektroniczny licznik, transmisja danych, komunikacja, czytnik kart, bak, systemy informatyczne, systemy transportowe, systemy informatyczne dla transportu, oprogramowanie dla transportu, karty drogowe, automatyczne wewnętrzne stacje paliw, system automatycznego wydawania paliw, tankautomat, SAW-100, automat 24, TA 2331, TWM, 2840, obsługa stacji paliw, automatyczna dystrybucja paliw, stacji benzynowych, kasy fiskalne, sterowniki przemysłowe, rejestrator zdarzeń, wiaty, automat do tankowania na żetony, instalacje paliwowe, kontrola tankowania paliw, petro control, serwis stacji paliw, petro self, serwis stacji benzynowych, program kasowy, system skirt, stacje paliwowe, system sterowania stacją paliw, System zarządzający dla stacji paliw, system zarządzania stacją paliw w powiązaniu z każdym dystrybutorem paliwa i każdym systemem kontrolno-pomiarowym. ZAPRASZAMY !!!