Sondy VEEDER ROOT

System pomiarowy VEEDER ROOT

 

SONDY POMIAROWE i CZUJNIKI WYCIEKU

Centralka pomiarowa TLS 350

 • Układ modularny pozwalający na dostosowanie systemu do zmiennych wymogów,
 • Automatyczne kalibrowanie zbiornika za pomocą systemu AccuChart(TM),
 • Automatyczne, precyzyjne bilansowanie pozycji rezerw paliw,
 • Dynamiczna metoda wykrywania wycieków polegająca na porównaniu danych o sprzedaży z pochodzącymi z pompy i pochodzącymi ze wskaźnika,
 • Automatyczne raporty o dostawach, włącznie z poprawkami uwzględniającymi sprzedaż w trakcie dostawy,
 • Kontrola czujników wykrywających wyciek, włącznie z czujnikami śródściennymi w zbiornikach na podwójnych ścianach,
 • Zgodny z wymogami stosowanymi dla precyzyjnego testowania zbiorników w tempie 378 ml na godzinę, przy zastosowaniu sond Mag 1,
 • Dostępny w wielu językach, przede wszystkim w polskim,
 • Możliwość zainstalowania zintegrowanej drukarki,
 • Kontrola systemu wykrywania wycieków z linii pod ciśnieniem w pompach zanurzalnych,
 • Możliwość współdziałania z szerokim wachlarzem systemów DIS (system informacji o dostawach) firmy Veeder - Root

SPRAWDZONE WYNIKI W DZIEDZINIE KONTROLI REZERW PALIW ORAZ WYKRYWANIA WYCIEKÓW WEWNĄTRZ ZBIORNIKÓW

SONDA MAGNETOSTRYKCYJNA
sondy pomiarowe VR
 • Precyzyjna technologia pomiarów magnetostrykcyjnych,
 • Szybkie i dokładne testy wycieków,
 • Możliwość zastosowania z licznymi rodzajami paliw, a także innych cieczy,
 • Dostępna wersja z atestem PTB,
 • Możliwość pomiaru poziomu wody,
 • Sprawdzone wyniki kontroli mieszanek paliw o zawartości do 100% alkoholu,
 • Sonda Mag 1 posiada atest niezależnej organizacji, co przekracza wymogi US EPA w stosunku do wyników testów wolumetrycznych zbiorników w tempie 378 ml na godzinę
 • Dostępne zestawy 2 tub 3 calowych pływaków,
 • Niezawodne sondy nie wymagające dużych nakładów serwisowych,
 • Sprawdzone wyniki w dziedzinie kontroli rezerw oraz wykrywania wycieków wewnątrz zbiorników dia różnorodnych typów paliw,
 

Magnetostrykcyjne mierniki poziomu, a potocznie "Sondy Pomiarowe" znajdują zastosownie wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Stosuje się je w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i gospodarce wodno ściekowej. Jednak z racji naszych doświadczeń stwierdzamy, że przede wszystkim sondy magnetostrykcyjne nadają się do precyzyjnego rejestrowania poziomu paliw i LPG.

 

System oparty o sondy magnetostrykcyjne sterowany jest z poziomu centralki TLS, które występują w kilku typach:

TLS 2 - najprostsza centralka z ekranem dotykowym, obsługująca do 6 sond

TLS 300 - obsługa do 6 sond, w opcji drukarka i modem

TLS 350 - najbardziej rozbudowana wersja z szeregiem dodatkowych funkcji np. autokalibracja i rekoncyliacja, obsługa do 16 sond 

 

CZUJNIKI  

CZUJNIK "SUCHY" MONITORINGU PRZESTRZENI MIĘDZYPŁASZCZOWEJ
• Wykrywa obecność cieczy w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników stalowych
 
CZUJNIK "MIKRO" DO WYKRYWANIA CIECZY W PRZESTRZENIACH O WĄSKIM DOSTĘPIE
• Pasuje do króćców o średnicy wewnętrznej 1”
• Działa jak standardowy czujnik cieczy
 
CZUJNIK PRZESTRZENI MIĘDZYPŁASZCZOWEJ DO ZBIORNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
• Wykrywa ciecze w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników z tworzywa  sztucznego
 
CZUJNIKI PŁYWAKOWE DO "MOKREGO" MONITORINGU PRZESTRZENI MIĘDZYPŁASZCZOWEJ ZBIORNIKA
• Przeznaczone do wykrywania zmian poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym do kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej. Podniesienie płynu i alarm pływaka górnego wskazuje na nieszczelność płaszcza wewnętrzego. Ubytek płynu i alarm dolnego pływaka wskazuje na wyciek płynu i nieszczelność płaszcza zewnętrznego
 
CZUJNIK OPARÓW DO PIEZOMETRA LUB PRZESTRZENI MIĘDZYPŁASZCZOWEJ ZBIORNIKA
• Czujnik ten wykrywa ropopochodne w suchych przestrzeniach
• Regulowane alarmy w stosunku do stężenia oparów
• Poziom stężenia oparów zmienia oporność czujnika
• Wykrycie oparów 24 godziny po zamontowaniu czujnika i ustaleniu progu ich stężenia
• Wykrywa płyny i alarmuje o braku możliwości pomiaru oparów
 
CZUJNIK WODY GRUNTOWEJ DO DETEKCJI ROPOPOCHODNYCH W PIEZOMETRACH
•Czujnik wody gruntowej wykrywa ropopochodne na powierzchni wody gruntowej w piezometrze na całej długości czujnika
•Alarmuje o obniżeniu się poziomu wody gruntowej poza zasięg czujnika
 
CZUJNIKI ROZRÓŻNIAJĄCE WODĘ I ROPOPOCHODNE DO STUDNI NAZBIORNIKOWYCH I PODDYSTRYBUTOROWYCH
• Technologia pływakowa do wykrywania płynów i uruchamiania alarmów poziomu cieczy
• Taśma elastomerowa rozróżnia ropopochodne od innych płynów na całej wysokości czujnika
• Czujniki są bardzo czułe a jednocześnie trwałe i mogą być wielokrotnie używane po usunięciu cieczy