OCIO

Numer produktu: 032
Cena (netto): 1 350,00 zł
Ilość:
 

 

 

SYSTEM KONTROLI POZIOMU PŁYNÓW W ZBIORNIKACH

automatyka stacji paliw

 

OCIO jest systemem pozwalającym na kontrolę poziomu płynów w zbiornikach o różnych kształtach do wys. 4m. Zasada pomiaru polega na odczycie różnicy ciśnień atmosferycznego i wymuszonego przez słup cieczy w sondzie pomiarowej układu. System zarządzany jest przez układ elektroniczny (wyposażony dodatkowo w mikro wyłączniki oraz ekran), który przenosi wyniki pomiarów różnicy ciśnień na wspomniany ekran, gwarantując ciągłą informację o poziomie płynów w zbiorniku.

petroconsulting

System składa się z:

- Sondy z rurką do pomiaru ciśnienia statycznego. Sondę z rurką należy poprowadzić od góry zbiornika i zanurzyć w cieczy aż do dna zbiornika. Sondę łączymy rurką z czujnikiem ciśnienia znajdującym się w członie sterującym.
- Systemu kontrolnego służącego do wskazywania poziomu i zarządzania systemem. System mieści się w puszce elektrycznej o stopniu ochrony IP 55

 

System kontrolny składa się z:

- czujnika ciśnienia, mierzącego ciśnienie w rurce dołączonej do sondy znajdującej się w wewnątrz zbiornika;
- karty elektronicznej z mikroukładem scalonym do sterowania funkcjami przyrządu;
- wyświetlacza do komunikowania i odczytu wskazań;
- klawiatury membranowej do wprowadzania danych przez operatora;
- styków zwiernych reprezentujących maksymalny i minimalny poziom;
- transformatora 230/9V;
- mini kompresora.

 

Zespół kontrolny zarządza poszczególnymi elementami systemu, przelicza otrzymane dane i pokazuje je na ekranie. Zarządza dwoma układami alarmowymi – poziom minimalny i maksymalny w zbiorniku. Wyjście układu alarmu zakończone jest stykami łączeniowymi do których można podłączyć sygnalizatory lub inne układy sterujące.

Wskazania mogą być dokonywane w: metrach, litrach, galonach lub jako dane procentowe.

 

Dane techniczne:

  • Zasilanie 230V ,50-60Hz lub 110V,50-60Hz
  • Stopień ochrony IP 55
  • Wartość skali (głębokość robocza) 4m
  • Max. wytrzymałość elektryczna -250V napięcia przemiennego,5A i 30V napięcia stałego,5A
  • Długość rurki – do 10m
  • Dokładność pomiaru na całej skali ±2%, czyli dla zbiornika 2 m jest to ± 40 mm - dla porównania sonda magnetostrykcyjna posiada dużo większą dokładność - dla zbiornika 2 m jest to 0,05% - 0,06% , czyli ± 0,5 mm

     


    automatyka stacji paliw

petroconsulting,