PetroMAT Midi - profesjonalny automat do tankowania

Numer produktu: Tankomat
Cena (netto): 10 500,00 zł
Ilość:
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesjonalny Automat do Samoobsługowego Tankowania Paliw - TANKOMAT

PALIWO POD KONTROLĄ

 

PetroMAT Midi – przeznaczony do współpracy z wieloma profesjonalnymi dystrybutorami z legalizacją GUM lub MID (różnych producentów łącznie) z możliwością jednoczesnej obsługi przepływomierzy impulsowych (np. do AdBlue).
 

automat do tankowania

 

PetroMAT Midi to zaawansowany automat do tankowania. Tankomat przygotowany jest do pracy na jednej lub w sieci stacji paliw. Współpracuje z dystrybutorami paliw i systemami pomiaru poziomu, czyli sondami pomiarowymi różnych producentów.

PetroMAT Midi to rozwiązanie dedykowane firmom, którym zależy na skrupulatnym rozliczaniu wydanego paliwa, z uwzględnieniem precyzyjnego odmierzania paliw, temperatury referencyjnej 15oC, w odniesieniu do jednego lub wielu różnych odbiorców.

 

Terminal PetroMAT w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager tworzy system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu wydawania paliwa oraz usprawnienie operacji tworzenia raportów rozliczeniowych. Przy czym Tankomat pracuje w sposób autonomiczny, niezależnie od programu administrującego PetroManager. System w sposób ciągły steruje i nadzoruje proces wydawania paliwa eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tej czynności.

 
 
 
 
Terminal PetroMAT posiada przyjazny i czytelny interfejs użytkownika w całości w języku polskim.
 
 
 
automat do tankowania
  automat do tankowania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Każdy Tankomat wyposażony jest w najwyższej klasy przemysłowy komputer sterujący z oprogramowaniem, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za jego pośrednictwem. Rozwiązanie takie umożliwia, w razie potrzeby, wykonanie zdalnego serwisu w samym terminalu.

Tankomat zawiera także elementy tworzące interfejs kierowcy: czytnik identyfikatorów zbliżeniowych, klawiatura numeryczna oraz graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Całość zamknięta jest w szczelnej, regulowanej termostatycznie, metalowej obudowie.

 

Aby w pełni korzystać z zaawansowanych możliwości Automatu, polecamy najnowsze oprogramowanie administrujące PetroManager NET,

które wraz z terminalem PetroMAT stworzy zaawansowany system zarządzania na Waszej wewnętrznej stacji paliw.

 
Oprogramowanie Webowe typu SaaS oferowane jest jako rozwiązanie hostowane z dostępem przez przeglądarkę internetową.
Dostęp do aplikacji online oznacza, że do korzystania z systemu są wymagane jedynie przeglądarka www oraz połączenie z internetem, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 
 
 
petroconsulting
 
 
Wymiana danych Terminala z programem, w standardzie, odbywa się po sieci LAN, jednak w przypadku braku takiej możliwości lub na życzenie klienta, komunikacja może być realizowana z wykorzystaniem:
 
. bezprzewodowej sieci WiFi,
. lub
po sieci GSM wykorzystując dostępną transmisję danych: od GPRS do LTE.
 
 
 
 

Terminal PetroMAT midi przygotowany jest do pracy z dowolnym dystrybutorem paliw.

Może także pracować z kilkoma typami dystrybutorów na jednej stacji.

 
 
Dane techniczne/funkcje Terminala PetroMAT:
 • Ilość obsługiwanych punktów nalewczych – do 32 dystrybutorów,
 • Ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,
 • Ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 • Możliwość jednoczesnej obsługi dystrybutorów z legalizacją różnych producentów (w oryginalnych protokołach transmisji - komunikacja cyfrowa) bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika: Petrotec, Tokheim, Gilbarco (Salzkotten), Adast (Logitron, Beta Control), MM-Petro, HOC oraz pozostałe odmierzacze (w tym przepływomierze nalewaków przemysłowych) analogowy odczyt impulsów z pulsatora (m.in. K600).
 • Nośnik informacji identyfikacyjnych o kierowcy i pojeździe: identyfikatory zbliżeniowe RFID - transpondery
 • Przyjmowanie informacji dodatkowych od kierowcy - stan licznika kilometrów/motogodzin, nr karty drogowej itp.
 • Możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty kierowcy/pojazdu,
 • Możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie
 • Możliwość przydzielenia limitu 24 godzinnego,
 • Możliwość przydzielenia limitu kwotowego do odbiorcy
 • Współpraca z systemem monitoringu zbiorników – najpopularniejszych w Polsce marek: OPW, Veeder-Root , Digimag, Incon, Keller AG, GOK Regler und Armaturen lub OCIO oraz wszystkie inne wskaźniki poziomu z komunikacją 4-20 mA,
 • Możliwość włączenia automatycznej blokady dystrybutorów w czasie dostawy lub uruchomienie funkcji rekoncyliacji,
 • Powiadamianie poczta e-mail o zdefiniowanych alarmach
 • Zabezpieczenie przed zejściem poniżej minimalnego poziomu w zbiorniku
 • Możliwość lokalizacji urządzenia poprzez GPS
 • Napięcie zasilania - 12/24V DC lub 230V AC
 

  

PetroMAT midi rejestruje konieczne dane i udostępnia szczegółowe informacje o tankowaniach:automatyka stacji paliw
 • kto tankował
 • do jakiego pojazdu
 • dane wprowadzone z klawiatury terminala (np. stan licznika)
 • ile zatankował (w temp. rzeczywistej i referencyjnej 15oC)
 • stan totalizera / sumatora w dystrybutorze
 • data i godzina tankowania
 • przebieg tankowania (sekunda po sekundzie)
 • kontrola wydajności dystrybutora (+ stan hydrauliki)
 • jednostkowe i średnie zużycie paliwa na pojazd
 • stan przypisanych limitów
 • stan i temp. paliwa w zbiorniku magazynowym
  
 
Działanie Terminala PetroMAT w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymać paliwo trzeba zidentyfikować siebie oraz pojazd i podać kod PIN. Zazwyczaj wymogiem jest także podanie stanu licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i kierowca ma dostęp do paliwa – dopiero teraz może zatankować pojazd lub maszynę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.
Terminal PetroMAT może prowadzić ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując wydania, zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Może automatycznie wykrywać dostawy i określać ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a także wykrywać i sygnalizować ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane cyklicznie wysyłane są do programu administrującego PetroManager NET.
 
Automaty do tankowania PetroMAT w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager posiadają modularną budowę, dzięki czemu można je łatwo rozbudować o kolejne możliwości i dostosować do bieżących i przyszłych oczekiwań. 
 
Standardowo PetroMAT przystosowany jest do zasilania 230V, jednak na życzenie klienta może zostać przystosowany do zasilania DC 12/24V.
 
 

Tankomaty PetroMAT umożliwiają łatwe i wygodne Bezobsługowe Tankowanie Paliw !

 
tankomaty paliw
 
Doskonałym uzupełnieniem automatów do tankowania jest System PetroFlota - zabezpieczający przed tankowaniem do kanistrów i nieuprawnionych pojazdów. Autoryzacja tankowania dzięki zastosowaniu opasek na wlewy paliwa - zobacz więcej