Samoobsługowy, automatyczny dystrybutor paliwa - PetroMAT Big

Numer produktu: 014
Cena (netto): 12 900,00 zł
Ilość:
 
 
 

Zaawansowany Automat i dystrybutor w jednym

PALIWO POD KONTROLĄ

 
 

PetroMAT Big – samoobsługowy dystrybutor do ON o wydajności 70 lub 90 l/min.

 
samoobsługowy dystrybutor ON
 
Każdy automat posiada wszystkie cechy PetroMAT Mini + zestaw DYSTRYBUTORA do ON w jednej obudowie czyli:
 
 • samozasysająca rotacyjna pompa łopatkowa o wyd. 70 lub 90 l/min,
 • licznik elektroniczny typu pulser (dokładność wskazania ± 0,5%),
 • silnik o klasie IP 55 z zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
 • wąż tłoczny - dł. 4m, Ø 1" lub 1,25”
 • pistolet automatyczny w kaburze z czujnikiem odłożenia.
 
W wersji stojącej oferuje możliwość zabudowy dowolnej pompy i wyposażenia dodatkowego (filtr paliwa, separator wody, elektrozawór itp.)
Automat umożliwia wybór programu zarządzającego i obsługę sond pomiarowych.
 
 
Dystrybutor bez legalizacji przeznaczony jest przede wszystkim do wydawania paliw w zakładowych, wewnętrznych stacjach paliw. Może być podłączony do zbiorników podziemnych, naziemnych lub małych stacji kontenerowych. Doskonale sprawdza się w rolnictwie, firmach transportowych i budowlanych.
 

Takie połączenie tworzy w pełni automatyczny samoobsługowy dystrybutor paliwa.

 

PetroMAT Big w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager tworzy system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu wydawania paliwa oraz usprawnienie operacji tworzenia raportów rozliczeniowych. Przy czym Terminal pracuje w sposób autonomiczny, niezależnie od programu administrującego PetroManager. System w sposób ciągły steruje i nadzoruje proces wydawania paliwa eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tej czynności.

 

Automatyczne, samoobsługowe dystrybutory paliwa

 
                    PetroMAT Big_W dystrybutor z automatem                   PetroMAT Big_S
 
automatyczny dystrybutor na kartyautomatyka stacji paliw
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompa 70 l/min pompa 90 l/min
 
 
Wszystkie cechy PetroMAT mini + DYSTRYBUTOR do ON w jednej obudowie czyli:
 • samozasysająca rotacyjna pompa łopatkowa o wyd. 70 lub 90 l/min,
 • licznik elektroniczny K 600 typu pulser (poprawiona dokładność pomiarów),
 • silnik o klasie IP 55 z zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
 • wąż tłoczny - dł. 4m, Ø 1" lub 1,25” - dłuższy na życzenie,
 • pistolet automatyczny w kaburze z czujnikiem odłożenia. 
 
 
                                       
 
 
 
Możliwość zabudowy dowolnej pompy
i wyposażenia dodatkowego (filtr paliwa,
separator wody, elektrozawór lub 
profesjonalny przepływomierz tłokowy itp.)
 
 
 
 
 
 

Każdy Terminal wyposażony jest w wysokiej klasy przemysłowy komputer sterujący z oprogramowaniem, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za jego pośrednictwem. Rozwiązanie takie umożliwia, w razie potrzeby, wykonanie zdalnego serwisu w samym terminalu.

Terminal zawiera także elementy tworzące interfejs kierowcy: czytnik identyfikatorów zbliżeniowych, klawiatura numeryczna oraz graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Całość zamknięta jest w szczelnej, regulowanej termostatycznie, metalowej obudowie.

 
 
Aby w pełni korzystać z zaawansowanych możliwości Automatów, polecamy najnowsze oprogramowanie administrujące
PetroManager NET, które wraz z terminalem PetroMAT stworzy zaawansowany system zarządzania
na Waszej stacji paliw.
 
 
Oprogramowanie Webowe typu SaaS oferowane jest jako rozwiązanie hostowane z dostępem przez przeglądarkę internetową.
Dostęp do aplikacji online oznacza, że do korzystania z systemu są wymagane jedynie przeglądarka www oraz połączenie z internetem, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 
 
 
petroconsulting
Wymiana danych Terminala z wybranym programem w standardzie odbywa się po sieci LAN, jednak w przypadku braku takiej możliwości lub na życzenie klienta, komunikacja może być realizowana z wykorzystaniem:
 
. bezprzewodowej sieci WiFi
. lub po sieci GSM wykorzystując dostępną transmisję danych: 
  GPRS, EDGE, UMTS, HSPA lub LTE.
 
 
Dane techniczne/funkcje Terminala PetroMAT:
 1. Ilość obsługiwanych punktów nalewczych – 1 w standardzie, w opcji do 32.
 2. Ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,
 3. Ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 4. Odczyt impulsów z pulsatora np. K600, TQM jak również dowolne przepływomierze nalewaków przemysłowych.
 5. Nośnik informacji identyfikacyjnych o kierowcy i pojeździe: identyfikatory zbliżeniowe - transpondery
 6. Przyjmowanie informacji dodatkowych od kierowcy - stan licznika kilometrów/motogodzin, nr karty drogowej itp.
 7. Możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty kierowcy/pojazdu,
 8. Możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie
 9. Możliwość przydzielenia limitu 24 godzinnego,
 10. Możliwość przydzielenia limitu kwotowego do odbiorcy
 11. Współpraca z systemem monitoringu zbiorników – najpopularniejszych w Polsce marek: OPW, Veeder-Root , Digimag, Keller AG, GOK Regler und Armaturen lub OCIO oraz wszystkie inne wskaźniki poziomu z komunikacją 4-20 mA,
 12. Możliwość włączenia automatycznej blokady dystrybutorów w czasie dostawy lub uruchomienie funkcji rekoncyliacji,
 13. Powiadamianie poczta e-mail o zdefiniowanych alarmach
 14. Zabezpieczenie przed zejściem poniżej minimalnego poziomu w zbiorniku
 15. Maksymalna moc sterowanej pompy 750 W, w przypadku pomp wyższej mocy należy użyć stycznik pośredniczący,
 16. Napięcie zasilania - 12/24V DC lub 230V AC
 
 
PetroMAT big rejestruje konieczne dane i udostępnia szczegółowe informacje o tankowaniach:
 • kto tankował
 • do jakiego pojazdu
 • dane wprowadzone z klawiatury terminala (np. stan licznika)
 • ile zatankował (w temp. rzeczywistej i referencyjnej 15oC)
 • stan totalizera / sumatora w dystrybutorze
 • data i godzina tankowania
 • przebieg tankowania (sekunda po sekundzie)
 • kontrola wydajności dystrybutora (+ stan hydrauliki)
 • jednostkowe i średnie zużycie paliwa na pojazd
 • stan przypisanych limitów
 • stan i temp. paliwa w zbiorniku magazynowym


 Na życzenie wyposażamy PetroMAT Big_S w profesjonalny przepływomierz tłokowy TQM z Certyfikatem MID, marki Tokheim !

 

 


 

 
 
Działanie Terminala PetroMAT w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymać paliwo trzeba zidentyfikować siebie oraz pojazd i podać kod PIN. Zazwyczaj wymogiem jest także podanie stanu licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i kierowca ma dostęp do paliwa – dopiero teraz może zatankować pojazd lub maszynę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.
Terminal PetroMAT może prowadzić ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując wydania, zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Może automatycznie wykrywać dostawy i określać ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a także wykrywać i sygnalizować ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane cyklicznie wysyłane są do wybranego programu administrującego PetroManager.
 
 
Automaty do tankowania PetroMAT w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager posiadają modularną budowę, dzięki czemu można je łatwo rozbudować o kolejne możliwości i dostosować do bieżących i przyszłych oczekiwań. 
 
Standardowo PetroMAT przystosowany jest do zasilania 230V, jednak na życzenie klienta może zostać przystosowany do zasilania DC 12/24V.
 
 
Automaty do tankowania PetroMAT umożliwiają każdemu łatwe i wygodne Bezobsługowe Tankowanie Paliw !
 
 
Doskonałym uzupełnieniem automatów do tankowania jest System PetroFlota - zabezpieczający przed tankowaniem do kanistrów i nieuprawnionych pojazdów. Autoryzacja tankowania dzięki zastosowaniu opasek na wlewy paliwa - zobacz więcej
ZałącznikWielkość
PDF icon Przepływomierz tłokowy TQM - opis317.62 KB