Regulamin sklepu internetowego

     
I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy petroconsulting.pl jest własnością firmy PetroConsulting Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Makowa 16, NIP: 8762458434, REGON: 341381127.
 2. Kontakt telefoniczny z Internetowym Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00, pod nr. tel. (56) 46 22 622;
 3. Zapraszamy do składania zapytań i zamówień drogą mailową przez całą dobę: info@petroconsulting.pl.
 4. Firma PetroConsulting Sp. z o.o. potwierdza warunki zamówienia, wartość zamówienia, termin realizacji oraz formę płatności.
 5. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Oferta
 1. Wszystkie towary prezentowane w sklepie dostępne są w oferowanych cenach, jednak bardzo często wymagają doprecyzowania i wyjaśnień. Produkty te wiążą się także z innymi produktami i usługami nie wymienionymi w sklepie. Dlatego oferta sklepu jest ofertą poglądową mającą na celu jedynie przybliżenie klientowi ceny produktów.
 2. Ostateczne warunki sprzedaży ustalane są bezpośrednio z klientem.
 3. W sklepie Internetowym petroconsulting.pl można nabyć oprogramowanie, automaty do tankowania i inne produkty związane z wydawaniem paliw płynnych na potrzeby wewnętrzne firmy jak i do sprzedaży detalicznej.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym petroconsulting.pl są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT. Do każdej transakcji wystawiamy fakturę VAT.
 5. Sklep Internetowy petroconsulting.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
 6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie sklepu internetowego - przy odbiorze osobistym w godzinach 8.30 - 15.30 lub powiększona o koszty dostawy.
III. Zasady składania zamówień
 1. Sklep Internetowy petroconsulting.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku.
 2. Prawidłowe zamówienie musi zawierać:
  1. - e-mail do potwierdzenia zamówienia;
  2. - nazwę firmy;
  3. - imię i nazwisko osoby kontaktowej
  4. - adres, na który ma być dostarczony zamówiony towar lub informację "odbiór osobisty";
  5. - numer telefonu;
  6. - NIP
  7. - ewentualne uwagi do zamówienia
 3. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
 4. Sklep Internetowy petroconsulting.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.), jednakże po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 6. Składając zamówienie w Internetowym Sklepie petroconsulting.pl, kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
IV. Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru
 1. Jeśli Klient zauważy, że produkt, który otrzymał posiada wady (jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy), ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji, podając swoje dane.
 2. Sklep Internetowy petroconsulting.pl zastrzega sobie prawo 2 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 3. Klient Sklepu Internetowego petroconsulting.pl ma prawo w ciągu 10 dni dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Towar należy wysłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów używania. Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie, jaką Klient zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Klienta.
  Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.
 4. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to, w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględniania przez Sklep Internetowy petroconsulting.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkód (u listonosza, kuriera) i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
V. Ochrona danych osobowych
 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy petroconsulting.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz sklepu zawarty w dziale KOSZYK są poufne i nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego petroconsulting.pl korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego petroconsulting.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Sklep Internetowy petroconsulting.pl zastrzega prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.
 2. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisy kodeksu cywilnego.