Sonda MTS Tank Slayer

 

Sonda MTS Tank Slayer to nowy produkt w szerokiej gamie ofertowej PetroConsulting. Jest to długa i elastyczna sonda magnetostrykcyjna produkcji amerykańskiej o bardzo wysokiej dokładności. Umożliwia pomiar słupa cieczy do 22 m.

Dzięki temu, że sondy MTS są elastyczne, bardzo łatwo się je transportuje i instaluje. 

Specyfikacja techniczna: MTS Level Plus Tank Slayer:

 

Sonda MTS zamontowna na zbiorniku firmy Baltchem.

Mierzone parametry
Poziom produktu (medium: ON, Pb, METANOL,LPG inne po potwierdzeniu), poziom wody, temperatura
Dostępne długości sond
(elastyczne węże pomiarowe)
Od 1575 mm do 22000 mm
Dokładność pomiaru
±1 mm
Powtarzalność pomiaru
0,001% długości sondy lub 0,38 mm
Sygnał wyjściowy/protokół komunikacyjny
Modbus RTU, DDA, Analog (4-20 mA)
Cyfrowy pomiar temperatury
Wielopunktowy (Modbus, DDA) ; jednopunktowy (Analog)
Min. i max. zakres pomiaru temperatury
- 40°C do 105° C (dokładność do ± 0,1°C)
Wykonanie ochronne
IP 65 EX/ATEX
Iskrobezpieczność zachowana tylko z wykorzystaniem barier iskrobezpiecznych
Praca w środowisku zawilgoconym
Od 0% do 100% wilgotości względnej
Zakres temperaturowy pracy podzespołów
Elektronika: - 40°C do 71° C
Czujniki poziomu: - 40°C do 125° C
Czujniki temperatury: - 40°C do 105° C
Maksymalne ciśnienie zbiornika dla węża elastycznego sondy
18 bar
Materiały
Cześci zanurzone: stal nierdzewna
Cześci niezanurzone: stal nierdzewna, aluminium powlekane warstwą epoksydową
Dostępne obudowy
Obudowa z wyświetlaczem jednostronnym
Obudowa z wyświetlaczem dwustronnym
Obudowa bez wyświetlacza
Strefa niemierzalna dla określonych dł. sond
<7,6 m – 76 mm
7,6 do 12,2 m – 97 mm
12,3 do 20 m – 120 mm
Technologia pomiaru
Magnetostrykcja, brak potrzeby cyklicznej konserwacji i kalibracji (zasada ustaw i zapomnij)
Łączenie z dnem zbiornika
Mocowanie za pomocą haka, obciążnika lub magnesu

 

Po raz pierwszy w Polsce sondy te zostały wykorzystane na terenie wielkogabarytowej bazy paliw oraz innych związków chemicznych, należącej do firmy Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie. Na zbiornikach o wysokości 20 metrów sondy zostały zespolone ze specjalistycznymi centralkami produkcji PetroConsulting o nazwie Tank Monitor. Dzięki temu wszystkie dane przesyłane są na dedykowany serwer, do którego, bezpośrednio ze swojego biura, logują się zdalnie osoby odpowiedzialne za zbiorniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz technologii "ustaw i zapomnij" zredukowano do minimum potrzebę wchodzenia na zbiornik, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo oraz wygodę pracowników firmy Baltchem.

 

 

Sondy MTS działają za pomocą sprawdzonej, niezawodnej oraz niezwykle precyzyjnej metody magnetostrykcyjnej. Pomiar polega na wysyłaniu impulsu elektrycznego przez falowód. Wytwarzane przez impuls pole magnetyczne wchodzi w interakcję z polem magnetycznym pływaków. Na skutek tej interakcji tworzy się impuls powracający falowodem od pływaków urządzenia do konwertera znajdującego się w głowicy sondy. Czas jego wędrówki przeliczany jest tam na odległość i w konsekwencji dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zamieniany na ilość medium znajdującego się w zbiorniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu widać efekt końcowy czyli wskaznia stanu zbiorników w oparciu o sondy podłączone do Tank Monitora i współpracujące z programem PetroManager NET firmy PetroConsulting. Dane prezentowane są w wygodny i przejrzysty sposób w oparciu o wykresy. Istnieje również możliwość prezentacji informacji przesyłanych przez sondę w formie tabeli ze stanami poszczególnych zbiorników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondy MTS posiadają wiele istotnych zalet, m.in:

długa elastyczna sonda pomiarowa

 • Możliwość montażu do 16 czujników temperatury (typowo 5 czujników) w tej samej sondzie bez potrzeby instalacji dodatkowych urządzeń i dodatkowej ingerencji w płaszcz zbiornika,

 • Niski pobór prądu – energooszczędność (zasilanie napięciem od 10,5 do 28 V),

 • Wiarygodność odczytu. Urządzenie zapobiega błędnym odczytom stanów podczas szybkich przyrostów i spadków medium w zbiorniku (nie ma potrzeby dodatkowych pomiarów),

 • Jedna sonda odpowiada za pomiar poziomu z kilku pływaków jednocześnie, dodatkowo realizuje wielopunktowy pomiar temperatury (nie ma potrzeby instalacji dodatkowych urządzeń),

 • Niezawodny pomiar w trudnych środowiskach (opary, zapylenie, piana),

 • Łatwość i prostota serwisowania – nie ma potrzeby używania specjalistycznych narzędzi,

 • Możliwość wymiany części sondy bez potrzeby wyciągania całego urządzenia ze zbiornika dzięki temu, że czujniki nie są na stałe związane z elastycznym wężem pomiarowym,

 • Możliwość dostosowania sond do wielu rodzajów zbiorników i króćców pomiarowych bez ingerencji w płaszcz zbiornika,

 • Łatwa i szybka instalacja,

 • Nie ma zagrożenia rozkalibrowania się czujników,

 • Jednopunktowa kalibracja. Offset ustawiany w stosunku do ręcznego pomiaru,

 • Wysoka żywotność i trwałość (średni bezawaryjny czas pracy – 128 lat!).

 

Zobacz jak szybko i łatwo zamontować sondę MTS !

 

Elastyczne i magnetostrykcyjne sondy MTS Tank Slayer mogą być również doskonałą alternatywą dla sond radarowych szeroko wykorzystywanych w Polsce na dużych zbiornikach. Dużą zaletą jest tu wykorzystywanie przez sondy elastyczne tylko jednego otworu w zbiorniku dla wszystkich pomiarów w przeciwieństwie do rozwiązań radarowych które potrzebują co najmniej dwóch otworów (dla pomiaru produktu i temperatury). Sondy radarowe wymagają także dodatkowego sprzętu takiego jak grzałki aby pracować w zimniejszym klimacie, który nie szkodzi urządzeniom MTS Tank Slayer.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Webowe oprogramowanie do podglądu sond pomiarowych 697.02 KB