Zwroty

Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia:

Kurierem:

- wypełnij formularz online w Koncie Klienta lub skorzystać z przykładowego formularza zwrotu dostępnego TUTAJ i wrzuć go do paczki razem ze zwracanym towarem.

Osobiście:

W punkcie sprzedaży: Grudziądz, ul. Makowa 16 – w godzinach pracy biura 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres biuro@petroconsulting.pl bądź pisemnie na adres: PetroConsulting Sp. z o.o. ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, towar/towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres firmowy: PetroConsulting Sp. z o.o., ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.